پژوهشی

1395-12-23 00:26

اعطای دومین گرنت ICO-Farabi به دانشور جوان نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس

دومینگرنت ICO-Farabi به دکتر محمد رضاخلیلی، برگزیده دانشور جوان نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس اعطا شد.

1395-12-06 09:51

شمس 9/ اعطای حمایل سیمرغ و عنوان طبیب دیدگان به وزیر بهداشت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس بالاترین نشان افتخار این جشنواره را دریافت کرد.

1395-12-06 02:11

شمس 9/ برگزیدگان نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس معرفی شدند

 برترین‌های نهمین جشنواره چشم‌پزشکی و علوم بینایی شمس در دو دسته رقابتی و غیر رقابتی با حضور دکتر یلدا و دکتر بهادری اساتید پیشکسوت دانشگاه و خانواده پروفسور شمس معرفی و تقدیر شدند.

1395-12-05 23:50

نهمین جشنواره چشم‌پزشکی و علوم بینایی شمس برگزار شد

نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس با معرفی 13 برگزیده بخش رقابتی ، 5 برگزیده بخش غیر رقابتی و اعطای بالاترین نشان خود( طبیب دیدگان به وزیر) بهداشت به کار خود پایان داد.

صفحات