پژوهشی

1396-11-05 11:28

استفاده از دوره آموزشي Online با ناشر BMJ

با هماهنگی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با ناشر BMJ، امکان استفاده از دوره آموزشی online این ناشر، به مدت شش ماه برای همکاران دانشگاه فراهم شده است. 

1396-09-10 00:14
معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار کرد؛

کارگاه مقاله نویسی با حضور دکتر آخوندزاده

1396-08-30 11:30
معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار می کند؛

کارگاه مقاله نویسی مقدماتی

صفحات