همه مطالب : پژوهشی

1397-02-22 12:42

برگزاری جلسه هماهنگی پروژه های ترجمانی( بین رشته ای) مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه دورهمی بین رشته ای روز چهارشنبه  19اردیبهشت‌ ۱۳۹7 در مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

1396-11-05 11:28

استفاده از دوره آموزشي Online با ناشر BMJ

با هماهنگی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با ناشر BMJ، امکان استفاده از دوره آموزشی online این ناشر، به مدت شش ماه برای همکاران دانشگاه فراهم شده است. 

صفحات