همه مطالب : درمانی

1396-01-14 11:19

گزارش فعالیت درمانگاه ROPبیمارستان فارابی در تعطیلات نوروز 1396

 درمانگاه  ROP ( رتینوپاتی نوزادان نارس) بیمارستان فارابی سال جدید را بسیار پرکار شروع کرد.  

1395-12-24 13:47

آمادگی کامل بیمارستان فارابی برای شب چهار شنبه آخر سال

تیم مدیریت بحران بیمارستان فارابی، برای مدیریت آسیب دیدگان حوادث چهار شنبه آخر سال آمادگی کامل دارد. 

1395-10-14 08:46

برگزاری کارگاه آموزشی الزامات اعتباربخشی اتاق عمل در بیمارستان فارابی

جلسه آموزشی الزامات اعتباربخشی اتاق های عمل بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-09-18 23:12

حضور تیم چشم پزشکی بیمارستان فارابی دردوازدهمین مرحله طرح جهادی دست های مهربان

با منظور افزایش سطح دسترسی به خدمات تخصصی چشم پزشکی، تیم 60نفره بیمارستان فارابی در دوازدهمین مرحله از طرح جهادی دست های مهربان در مناطق کم برخوردار دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت کرد.

صفحات