همه مطالب : درمانی

1395-02-29 10:27

اعطای نشان اخلاق برتر (طرح ناب) به 9 پرستار بیمارستان فارابی

بیمارستان فارابی بیشترین تعداد از منتخبین اولین جشنواره طرح ناب(اخلاق برتر) را به خود اختصاص داد.

1395-02-22 07:34

بازدید (walk round) تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

 تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، از واحد استریلیزاسیون مرکزی( CSSD) و انبار مرکزی دارویی این مرکز بازدید کردند.

1395-02-14 11:59

بازدید (walk round) تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، از آزمایشگاه و داروخانه این مرکز بازدید کردند.

1395-01-29 13:35
در ارزیابی اعتباربخشی ملی سال 94؛

بیمارستان فارابی رتبه درجه یک عالی را کسب کرد

بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي فارابي، در ارزيابي دور دوم اعتباربخشي ملي، موفق به اخذ درجه يك عالي شد.

1395-01-22 12:06

برگزاری جلسه هماهنگی تأ سیس مرکز توانبخشی کودکان کم بینا و نابینا در بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی: مرکز توانبخشی کودکان کم بینا و نابینا در بیمارستان فارابی تاسیس می شود.

صفحات