درمانی

1395-08-02 12:19

کلینیک Low Vision بیمارستان فارابی آماده ارائه خدمات توانبخشی و مشاوره ای به بیماران کم بینا است

مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی در حاشیه مراسم افتتاح کلینیک کم بینایی این مرکز خواستار توجه بیمه ها به خدمات توانبخشی شد.

1395-08-01 13:04

کلینیک کم بینایی(Low Vision) بیمارستان فارابی افتتاح شد

 با هدف ارائه خدمات فراگیر در حوزه علوم بینایی، و با گرامیداشت روز جهانی نابینایان، درمانگاه Low Vision بیمارستان فارابی در بخش اپتومتری رسماشروع به کار کرد.

1395-07-25 17:18

خدمتی دیگر از قطب چشم پزشکی فارابی، افتتاح کلینیک کم بینایی

کلینیک کم بینایی ( Low Vision ) بیمارستان فارابی با به روز ترین وسایل تشخیصی و کمک بینایی، با هدف ارائه خدمات مشاوره و تجویز وسایل کمک بینایی به  افراد کم بینا روز چهارشنبه 28 مهر 1395 افتتاح می شود.

1395-07-18 10:17

بازدید (walk round) تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، از بخش اورژانس این مرکز بازدید کردند.

1395-07-11 22:09

برگزاری جلسه آشنائی با نسل سوم استاندارد های اعتبار بخشی ملی در بیمارستان فارابی

مسئولین واحد های مختلف بیمارستان فارابی با اصول کلی و ساختار نسل سوم استاندارد های اعتبار بخشی  ملی آشنا شدند.

1395-02-29 10:27

اعطای نشان اخلاق برتر (طرح ناب) به 9 پرستار بیمارستان فارابی

بیمارستان فارابی بیشترین تعداد از منتخبین اولین جشنواره طرح ناب(اخلاق برتر) را به خود اختصاص داد.

1395-02-22 07:34

بازدید (walk round) تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

 تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، از واحد استریلیزاسیون مرکزی( CSSD) و انبار مرکزی دارویی این مرکز بازدید کردند.

1395-02-14 11:59

بازدید (walk round) تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، از آزمایشگاه و داروخانه این مرکز بازدید کردند.

صفحات