درمانی

1395-12-24 13:47

آمادگی کامل بیمارستان فارابی برای شب چهار شنبه آخر سال

تیم مدیریت بحران بیمارستان فارابی، برای مدیریت آسیب دیدگان حوادث چهار شنبه آخر سال آمادگی کامل دارد. 

1395-10-14 08:46

برگزاری کارگاه آموزشی الزامات اعتباربخشی اتاق عمل در بیمارستان فارابی

جلسه آموزشی الزامات اعتباربخشی اتاق های عمل بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-09-18 23:12

حضور تیم چشم پزشکی بیمارستان فارابی دردوازدهمین مرحله طرح جهادی دست های مهربان

با منظور افزایش سطح دسترسی به خدمات تخصصی چشم پزشکی، تیم 60نفره بیمارستان فارابی در دوازدهمین مرحله از طرح جهادی دست های مهربان در مناطق کم برخوردار دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت کرد.

1395-08-15 16:05

ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری توسط گروه اعزامی بیمارستان فارابی در شهراهرم استان بوشهر

تیم تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری بیمارستان فارابی پس از سه روز حضور در یکی از مناطق کم برخوردار بوشهر به کارخود پایان داد.

1395-08-02 12:19

کلینیک Low Vision بیمارستان فارابی آماده ارائه خدمات توانبخشی و مشاوره ای به بیماران کم بینا است

مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی در حاشیه مراسم افتتاح کلینیک کم بینایی این مرکز خواستار توجه بیمه ها به خدمات توانبخشی شد.

1395-08-01 13:04

کلینیک کم بینایی(Low Vision) بیمارستان فارابی افتتاح شد

 با هدف ارائه خدمات فراگیر در حوزه علوم بینایی، و با گرامیداشت روز جهانی نابینایان، درمانگاه Low Vision بیمارستان فارابی در بخش اپتومتری رسماشروع به کار کرد.

1395-07-25 17:18

خدمتی دیگر از قطب چشم پزشکی فارابی، افتتاح کلینیک کم بینایی

کلینیک کم بینایی ( Low Vision ) بیمارستان فارابی با به روز ترین وسایل تشخیصی و کمک بینایی، با هدف ارائه خدمات مشاوره و تجویز وسایل کمک بینایی به  افراد کم بینا روز چهارشنبه 28 مهر 1395 افتتاح می شود.

صفحات