درمانی

1396-07-19 20:19

ارائه خدمات رایگان چشم پزشکی و اپتومتری به دانش آموزان شهرستان داورزن به مناسبت روز جهانی بینایی

به مناسبت روز جهانی بینایی گروه اعزامی بیمارستان فارابی جهت ارائه خدمات رایگان چشم پزشکی و اپتومتری به دانش آموزان شهرستان داورزن، وارد این شهرستان شد.

1396-06-31 10:34

ویزیت رایگان شهروندان منطقه وردآورد تهران

به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، شهروندان منطقه وردآورد از خدمات رایگان چشم پزشکی و اپتومتری بیمارستان فارابی بهره مند شدند.

1396-05-08 13:57

همکاری بیمارستان های فارابی و مهدیه از طریق تله مدیسین

  واحد ROP بیمارستان فارابی از طریق تله مدیسین با بیمارستان مهدیه همکاری می کند.  

1396-04-21 12:51

برگزاری نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسای بیمارستان‌ها

نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسای بیمارستان‌ها با حضور دکتر  جعفریان، رییس دانشگاه، اعضای ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسای بیمارستان‌های تابعه برگزار شد.

1396-04-17 12:00

حضور بیمارستان فارابی درچهاردهمین مرحله طرح جهادی دستهای مهربان

چهاردهمین مرحله از طرح جهادی دست‌های مهربان باهدف ویزیت رایگان اقشار مستضعف و محروم حاشیه شهر تهران اجرا شد. 

صفحات