همه مطالب : افتخارات فارابی

1393-10-25 11:52

دومین همایش تجلیل از خیرین عرصه سلامت دانشگاه / از بزرگان بیاموزیم

روابط عمومی بیمارستان فارابی: همزمان با دومین همایش تجلیل از خیرین عرصه سلامت دانشگاه از دو استاد پیشکسوت و خیر بیمارستان فارابی تقدیر شد.

1393-05-06 11:00

دکتر هرمز شمس،جایزه ملی خود را به مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی اختصاص داد

روابط عمومی بیمارستان فارابی: دکتر هرمز شمس فرزند پروفسور محمد قلی شمس بنیانگذار بیمارستان فارابی و پدر چشم پزشکی نوین ایران، جایزه علامه طباطبائی خود را برای تاسیس کرسی پزوهشی چشم پزشکی شمس در مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی اختصاص داد.

1393-04-24 12:29

طرح تحول نظام سلامت/ تقدیرمراجعین ازنحوه خدمت رسانی بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی: یکی از مراجعین بیمارستان فارابی با ارسال نامه ای از نحوه خدمت رسانی این بیمارستان تقدیر نمود. 

صفحات