همه مطالب : اداری

1397-02-29 13:10

کسب رتبه برتر بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی موفق به احراز بالاترین امتیاز در بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. 

صفحات