همه مطالب : اداری

1398-04-03 19:08

درگاه میز خدمت الکترونیک در خدمت بیماران بیمارستان فارابی

درگاه میز خدمت الکترونیک بیمارستان فارابی به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و در حال خدمت رسانی به بیماران و کارکنان این مرکز می باشد.

صفحات