همه مطالب : اداری

1397-02-29 13:10

کسب رتبه برتر بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی موفق به احراز بالاترین امتیاز در بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. 

1397-02-26 13:58

عزم جدی مدیریت ارشد بیمارستان فارابی برای مدیریت کاهش هزینه ها

در جلسه مدیران ارشد بیمارستان فارابی، بر لزوم صرفه جویی در منابع و مدیریت هزینه ها تاکید شد.

صفحات