همه مطالب : اداری

1397-05-28 09:11

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه بدون دخانیات می‌شود

پیرو تفاهم نامه مابین دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران در خصوص اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات و پس از چندین جلسه مشترک بین نمایندگان هردو دانشگاه، این طرح بزودی اجرایی خواهد شد.

1397-05-22 09:19
نشست هیات رئیسه دانشگاه

دکتر کریمی: تصمیمات گروه چشم‌پزشکی نباید در تضاد با اداره بیمارستان فارابی باشد

در نشست هیات رئیسه دانشگاه دو دستور گزارش فعالیت‌ها و چالش‌های پیش روی برنامه‌های بیمارستان فارابی و خط‌مشی دانشگاه عاری از دخانیات موردبررسی قرار گرفت.

صفحات