همه مطالب : اداری

1397-05-28 09:11

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه بدون دخانیات می‌شود

پیرو تفاهم نامه مابین دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران در خصوص اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات و پس از چندین جلسه مشترک بین نمایندگان هردو دانشگاه، این طرح بزودی اجرایی خواهد شد.

صفحات