همه مطالب : اداری

1394-10-28 13:02

ارتقای رتبه علمي دكتر محمد جعفر محمودی به مرتبه استادی

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكتر محمدجعفر محمودی عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي استادی ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

1394-08-19 09:38

ارتقای رتبه علمي دكتر ساسان مقیمی به مرتبه استادی

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكتر ساسان مقیمی عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي استادی ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

1394-07-22 14:33

بازديد دكتر بيگلر و گروه همراه از پیشرفت ساخت مرکز آکادمیک فارابی

معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه به منظور بررسي پیشرفت ساخت مرکز آکادمیک فارابی از اين پروژه بازديد كرد.

1394-07-15 15:04

جلسه بررسی وضعیت تاسیسات گرمایشی – سرمایشی بیمارستان فارابی

با حضور رییس بیمارستان فارابی و مدير دفتر فني دانشگاه وضعیت تاسیسات گرمایشی – سرمایشی بیمارستان فارابی بررسی شد.

1394-06-15 09:09

ارتقاء رتبه علمي دكتر مهرداد محمدپور به مرتبه دانشیاری

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكتر مهرداد محمدپور عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي دانشيارَي ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

1394-05-07 08:30

برگزاری مانور دور میزی مشترک بحران در بیمارستان فارابی

با حضورنمایندگان ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 11و دبیران بحران بیمارستان های فارابی، روزبه، رازی، بهارلو و فیروزگر تفاهم نامه همکاری مشترک امضا شد.

صفحات