اداری

1393-08-22 11:43

ارتقاء رتبه علمي دكتر بهرام اشراقی، به مرتبه دانشياري

دكتر علي جعفريان با ارسال ابلاغي، ارتقاء رتبه دكتر بهرام اشراقی عضو هيئت علمي گروه اربیت و مجرای اشکی بیمارستان فارابی را به رتبه علمي دانشياري تبریک گفت.

1393-05-02 13:47

برگزاری کارگاه آموزشی شناسائی خطرات وارزیابی ریسک در بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی: در راستای پیاده سازی استاندارد ایزو 18000 OHSAS، کارگاه آموزشی "شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک" در بیمارستان فارابی برگزار شد.  

1393-04-31 09:20

برگزاری كميته بحران در بيمارستان فارابی

روابط عمومي بیمارستان فارابی: كميته بحران و بلايای بيمارستان فارابی با حضور کارشناسان مدیریت بحران شهرداری منطقه 11 در سالن شوراي این بیمارستان برگزار شد.

1393-04-23 12:31

دکتر ترابی در نشست کارگروه نوآوری بیمارستان فارابی از برگزاری جشنواره مجازی عملکرد نوآورانه خبر داد.

روابط عمومي بیمارستان فارابی: جلسه کارگروه نوآوری بیمارستان فارابی با حضور دکتر ترابی دبیر ستاد نوآوري دانشگاه روز یکشنبه 22/4/1393 در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید. 

1393-03-27 09:17

طرح تحول نظام سلامت / بازديد از بيمارستان فارابی توسط تيم ارزياب هتلينگ معاونت درمان دانشگاه

روابط عمومي بیمارستان فارابی : بازديد ارزيابی هتلينگ بيمارستان فارابی توسط تيم معاونت درمان دانشگاه انجام شد.

1393-03-07 11:05

ارزيابي عملكرد اداري- مالي بیمارستان فارابی

روابط عمومي بیمارستان فارابی : گروه ارزیابی معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه به سرپرستی دکتر مسعود امانلو ، روز شنبه سوم خرداد93 از بیمارستان فارابی بازدید و عملکرد اداری – مالی این بیمارستان را ارزیابی نمودند.

صفحات