همه مطالب : اداری

1395-09-14 16:13

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت بخش اپتومتري

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت واحد اپتومتري این بیمارستان قدردانی کرد. 

1395-09-14 15:03

انتصاب دکتر حامد قاسمی به عنوان رئیس بخش اپتومتری بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات در ابلاغي دکتر حامد قاسمي را به عنوان رييس بخش اپتومتري اين مرکز منصوب کرد.

1395-09-04 14:26

انتصاب دکتر مهدي صنعت کار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

دکتر صدرالسادات، در ابلاغي دکتر مهدي صنعت کار را به عنوان مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي اين مرکز منصوب کرد. 

1395-09-04 08:15

انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات رئیس بیمارستان فارابی ، در ابلاغی دکتر محمد طاهر رجبی دانشیار بخش اربیت بیمارستان را به سمت معاون پژوهشی این مرکز منصوب کرد.

1395-09-04 07:56

انتصاب دکتر فریبا قاسمی به عنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات رئیس بیمارستان فارابی ، در ابلاغی دکتر فریبا قاسمی دانشیار بخش رتین بیمارستان را به سمت معاون آموزشی این مرکز منصوب کرد.

1395-09-02 12:22

برگزاری جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی

در راستای پیاده سازی  استاندارد های سازمان های  فرا اعتباری ،جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی برگزار شد. 

1395-09-01 15:14

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی

کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی با حضور دکتر صنعت کار قائم مقام ریاست بیمارستان تشکیل شد.

1395-08-23 13:59

پیگیری وضعیت ساخت مرکز آکادمیک فارابی در گفتگو با دکتر صدرالسادات رییس بیمارستان

روابط عمومی بیمارستان فارابی: از زمانی که کلنگ ساخت مرکز آکادمیک فارابی توسط،دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بهمن ماه سال 93 بر زمین زده شد تا به حال حدود 21ماه می گذرد. خیلی ها علاقه مندند بدانند این پروژه در چه حالی است؟ برای آگاهی...

1395-08-19 12:03

کميته بهبود کيفيت بیمارستان فارابی برگزار شد

گزارش درصدپیشرفت برنامه های بهبود بیمارستان فارابی در کمیته بهبود کیفیت این مرکز قرائت شد.

1395-08-19 00:48

بررسی راهکارها و چالش های اجرای برنامه تعهدحرفه ای در بیمارستان فارابی

با حضور دکتر صنعت کار، قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی، راهکارهای استقرار نظام تعهدحرفه ای در بیمارستان فارابی بررسی شد.

صفحات