همه مطالب : اداری

1398-10-30 12:58

جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی برگزار شد

سناریوی تمرین عملیاتی سالانه بیمارستان فارابی در جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای این مرکز بازخوانی شد.

1398-10-28 14:59

عملکرد بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی ارزیابی شد

 کارشناسان دفتربازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در بیمارستان فارابی عملکرد این مرکز در حوزه صیانت از حقوق شهروندی را ارزیابی کردند.

1398-10-17 12:30

برگزاری جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی

در جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی بر مدیریت مصرف دارو در اتاق های عمل و بخش ها تاکید شد.

1398-10-07 10:43

آغاز به کار رسمی میز خدمت الکترونیک دانشگاه در بیمارستان فارابی

میز خدمت الکترونیک بیمارستان فارابی به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به مراجعه کنندگان افتتاح شد.

1398-10-07 10:26

مشکلات سامانه رز (سامانه ارسال الکترونیک اسناد بیمه سلامت) در بیمارستان فارابی بررسی شد

کارشناسان سازمان بیمه سلامت با حضور در بیمارستان فارابی به چالش های سامانه رز پاسخ دادند.

1398-09-25 10:16

جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی برگزار شد

در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی استاندارد های اعتبار بخشی مربوط به  نظارت بر عوامل بیولوژیکی محیط کار و وسایل حفاظت فردی کارکنان بررسی شد. 

1398-09-18 11:44

برگزاری جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی با موضوع «مانور عملیاتی آتش سوزی در بخش ICU» برگزار شد.

1398-09-17 11:03

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی برگزار شد

پیش نویس دستورالعمل روش اطلاع رسانی خبر ناگوار در جلسه کمیته اخلاق پزشکی و  رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی بررسی شد.

صفحات