همه مطالب : اخبار و اطلاعیه ها

1398-09-17 11:03

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی برگزار شد

پیش نویس دستورالعمل روش اطلاع رسانی خبر ناگوار در جلسه کمیته اخلاق پزشکی و  رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی بررسی شد.

1398-09-12 10:43

برگزاری جلسه هم‌اندیشی تلفیق آموزش تئوری و بالین دانشجویان پرستاری در بیمارستان فارابی

سرپرست مرکز ارتقای آموزش بالینی دانشکده پرستاری –مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران با مدیر پرستاری بیمارستان فارابی دیدار و گفتگو کرد. 

1398-09-07 12:56

بازآموزی مدون استرابیسم و مراقبت های پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد

پرستاران بیمارستان فارابی  در بازآموزی مراقبت های پرستاری در بیماران استرابیسم  شرکت کردند. 

1398-09-02 12:36

جلسه کمیته اورژانس، تعیین تکلیف و تریاژ بیمارستان فارابی برگزار شد

تمرین دورمیزی فراخوان چارت بحران در جلسه کمیته اورژانس، تعیین تکلیف و تریاژ بیمارستان فارابی انجام شد 

صفحات