همه مطالب : اخبار و اطلاعیه ها

1397-09-10 11:21
دومین جلسه از دوره مراقبت های پرستاری در اورژانس چشم پزشکی؛

آشنایی پرستاران اورژانس بیمارستان فارابی با الزامات اعتباربخشی

1397-09-01 09:52
در آستانه هفته بسیج و به مناسبت هفته پیشگیری از سکته مغزی انجام شد؛

خدمت رسانی تیم های اعزامی بیمارستان فارابی در قالب طرح سلامت شهید رهنمون

صفحات