همه مطالب : اخبار و اطلاعیه ها

2020-10-12 12:20

جلسه مهرماه 99 کمیته مدیریت خطر حوادث وپدافندغیرعامل بیمارستان فارابی برگزار شد

مصوبات کمیته بیمارستانی پیشگیری و مدیریت کووید -19 در جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و پدافندغیرعامل بیمارستان فارابی بررسی شد. 

2020-10-12 10:31

چهارمین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

گزارش شش ماهه میزان ابتلای کارکنان به بیماری کووید-19 در جلسه مهرماه 99 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی بررسی شد. 

2020-10-07 12:41

جلسه مهرماه 99 کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی برگزار شد

مسائل حوزه دارو و  تجهیزات پزشکی در جلسه مهرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی  بیمارستان فارابی بررسی شد.

2020-09-13 12:46

برگزاری جلسه مشترک کمیته های کنترل عفونت وآسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر بیمارستان فارابی

اولین جلسه کمیته آسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر و سومین جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی به صورت مشترک برگزار شد.

2020-09-07 13:59

جلسه شهریور 99 کمیته مدیریت خطر حوادث وپدافندغیرعامل بیمارستان فارابی برگزار شد

چک لیست آمادگی مراکز درمانی در همه گیری بیماری های عفونی در جلسه مجازی کمیته مدیریت خطر حوادث و پدافند غیر عامل بیمارستان فارابی بررسی شد.

2020-09-07 12:27

سومین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

نتایج اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در جلسه شهریورماه 99 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی بررسی شد.

2020-09-06 10:29

ششمین جلسه کمیته اخلاق پزشکی(بالینی) بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

در جلسه شهریور99 کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی، راهکارهای ترویج اخلاق بالینی و رفتار حرفه ای در بیمارستان وچگونگی طرح ریزی و اجرای برنامه های تشویقی بررسی شد.

2020-08-26 12:13

چهارمین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

در جلسه شهریور 99 کمیته مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان فارابی بر ثبت موارد مشکوک به بیماری کووید -19 در سامانه HIS بیمارستان تاکید شد.

2020-08-23 11:54
دکتر اکبری: پرستاری بیمارستان فارابی از قدیمی ترین و قویترین سیستم های پرستاری دانشگاه است

مراسم تکریم و معارفه مدیران پرستاری پیشین و جدید بیمارستان فارابی برگزار شد

آئین تکریم شادی رضائی، مدیر پرستاری پیشین و معارفه فریده آژیر، مدیر پرستاری جدید بیمارستان فارابی با حضور رییس، جمعی از مدیران، اعضای دفتر پرستاری و سرپرستاران این مرکز برگزار شد.

2020-08-22 11:10

گزارش شاخص های اورژانس بیمارستان فارابی در فصل بهار 99 ارائه شد

 دومین جلسه کمیته اورژانس بیمارستان فارابی در سال 99 به صورت مجازی برگزار شد.

صفحات