همه مطالب : آموزشی

1395-09-04 12:43

چهارمین کارگاه احيای قلبی-ريوی ويژه کارکنان پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد

چهارمین کارگاه از دوره آموزشی احیای قلبی- ریوی مقدماتی و پیشرفته ویژه پرستاران، کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-09-02 12:22

برگزاری جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی

در راستای پیاده سازی  استاندارد های سازمان های  فرا اعتباری ،جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی برگزار شد. 

1395-09-01 15:32

برگزاری جلسه آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی چشمي در بیمارستان فارابی

جلسه آموزشی آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی درچشم پزشکی با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-08-27 10:00

برگزاری سومین کارگاه احياء قلبی-ريوی ویژه کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی

 سومین کارگاه آموزشی احیای قلبی- ریوی مقدماتی و پیشرفته ویژه پرستاران، کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-08-24 13:14
مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه؛

دکتر فخرایی ایجاد محیطی پر نشاط و آکادمیک برای تربیت چشم پزشکانی شایسته را اولویت اول خویش خواند

مراسم تکریم و معارفه دکتر محمود جباروند و دکتر قاسم فخرایی، مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-08-24 12:29
مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه؛

رییس بیمارستان فارابی: همه باید در کنار هم راه پر افتخار بیمارستان فارابی و گروه چشم پزشکی را ادامه دهیم

1395-08-24 12:23
مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه؛

دکتر جباروند:بیمارستان فارابی، نعمتی است که خداوند در اختیار همه ما قرار داده است تا نسبت به مردم ادای وظیفه نماییم

مراسم تکریم و معارفه دکتر محمود جباروند و دکتر قاسم فخرایی، مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-08-24 10:45

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جلسه کنفرانس هفتگی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ضمن تقدیر از زحمات ده ساله دکتر محمودجباروند، دکتر قاسم فخرائی به عنوان مدیر جدید این گروه رسما معرفی شد.

1395-08-21 23:25

برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی- ریوی در بیمارستان فارابی

کارگاه آموزشی احیای قلبی- ریوی مقدماتی و پیشرفته ویژه پرستاران، کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان فارابی برگزار شد.

صفحات