همه مطالب : آموزشی

1396-01-28 12:12
در کنفرانس هفتگی گروه چشم پزشکی عنوان شد:

Breaking Bad News (چگونه خبر بد را بدهیم ؟)

1395-12-04 01:11

بازديد اعضاي دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی از بيمارستان فارابی

دكتر سعید مهر پور، رییس دفتر توسعه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در بيمارستان فارابی با مدیر گروه چشم پزشکی، معاون آموزشی بیمارستان فارابی و کارآموزان پزشکی، دیدار و گفتگو کرد .

1395-12-01 12:48

نخستین جلسه تومور برد بخش اربیت بیمارستان فارابی برگزار شد

با حضور متخصصين چشم پزشکی، انکولوژی و پاتولوژی، جلسه تومور برد Orbito-Cranio-Facial بخش اربیت بیمارستان فارابی روز یکشنبه اول اسفند 1395 در سالن آمفی تئاتر پروفسور شمس برگزار شد.

صفحات