همه مطالب : آموزشی

1396-05-17 13:49

فراخوان چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

ثبت نام چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا از اول شهریور ماه آغاز خواهد شد

1396-05-02 13:03

ارتقای علمی دکتر قاسم فخرائی به مرتبه استادی

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكتر قاسم فخرائی عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي استادی ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

1396-04-21 12:13

آغاز نخستین دوره مشترک مجازی تله مدیسین با ارایه گواهی مشترک از سوی دانشگاه کامرینو ایتالیا و دانشگاه علوم پزشکی تهران

نخستین دوره مشترک آموزشی شش ماهه Tele-medicine و Tele-pharmacy با ارایه گواهی مشترک از سوی دانشگاه کامرینو ایتالیا و دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به همت دانشکده مجازی و با همکاری مرکز طبی کودکان در 20 تیر 96 به طور رسمی آغاز شد. 

1396-04-15 15:24
در جلسه جمع بندی اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه عنوان شد:

فرآیند های آموزشی بیمارستان فارابی می تواندبه عنوان الگوی کشوری مطرح شود

نشست جمع‌بندی ارزیابی کشوری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه با ارائه بازخوردهای گروه ارزیاب برگزار شد.

صفحات