همه مطالب : آموزشی

1396-07-03 18:23
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع دستیاران جدید؛

فارابی مهد تربیت استعدادهای برتر رشته چشم پزشکی است

مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم آغاز سال تحصیلی انتظارات این گروه را از دستیاران چشم پزشکی تبیین کرد.

1396-07-03 16:34
در مراسم معارفه دستیاران جدید بیمارستان فارابی عنوان شد؛

تاکید رییس بیمارستان فارابی بر لزوم توجه مسئولانه ودلسوزانه دستیاران به درمان در کنار آموزش و پژوهش

1396-07-03 13:54

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی و معارفه دستیاران جدید در بیمارستان فارابی

 سال تحصیلی 97-1396در بیمارستان فارابی با معرفی دستیاران جدید این بیمارستان رسما آغاز شد.

صفحات