همه مطالب : آموزشی

1395-07-18 08:27
مركز مطالعات و آموزش پزشكی دانشگاه علوم پزشکي تهران با همكاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برگزار می كند

سمینار ارزيابی صلاحيت بالينی

1395-03-03 12:00

برگزاری آزمون شفاهی پذيرش دستيار دوره های تكميلی تخصصی (فلوشيپ) چشم پزشكی

آزمون شفاهي پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) چشم پزشكي روز دوشنبه 3 خرداد 95 در بيمارستان فارابي برگزار شد.

1395-02-11 11:30
در نهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری

فرآیند آموزشی بیمارستان فارابی به عنوان برگزیده کشوری معرفی شد

در نهمین چشنواره دانشگاهی شهید مطهری از میان 52 طرح، فرآیند آموزشی بیمارستان فارابی به عنوان برگزیده کشوری انتخاب و به جشنواره کشوری راه یافت.

1394-10-28 13:02

ارتقای رتبه علمي دكتر محمد جعفر محمودی به مرتبه استادی

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكتر محمدجعفر محمودی عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي استادی ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

صفحات