همه مطالب : آموزشی

1396-05-17 13:49

فراخوان چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

ثبت نام چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا از اول شهریور ماه آغاز خواهد شد

1396-05-02 13:03

ارتقای علمی دکتر قاسم فخرائی به مرتبه استادی

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكتر قاسم فخرائی عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي استادی ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

صفحات