آموزشی

1395-09-18 09:33

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی دکتر رامک روحی پور عضو هیئت علمی گروه رتین رابه سمت مدیر برنامه دستیاری بیمارستان منصوب کرد.  

1395-09-18 09:29

تقدیر رییس بیمارستان فارابی از دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

  دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور نامه ای؛ از زحمات دکتر محمدرضا اکبری باغبانی در طی دوران تصدی مسئولیت مدیر دستیاری بیمارستان تشکر کرد. 

1395-09-15 11:39

برگزاری اولین نشست مدیر گروه چشم پزشکی ، معاون آموزشی و مدیر برنامه دستیاری با دستیاران و فلوشیپ ها

اولین نشست مدیر گروه چشم پزشکی به همراه معاون آموزشی و مدیر برنامه دستیاری بیمارستان فارابی با دستیاران و فلوها برگزار شد.

1395-09-14 09:55

گفتگو با دکتر پریسا عبدی برگزیده نخستین جشنواره دانشجویی ابن سینا در حیطه آموزش

دکتر پریسا عبدی، فلو شیپ  قرنیه بیمارستان فارابی در سال 1394در حیطه آموزشی نخستین جشنواره دانشجویی ابن سینا، حائز رتبه برتر شد. گفتگوی زیر توسط روابط عمومی دانشگاه انجام شده است که با توجه به نزدیک شدن به سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا در پی می...

1395-09-04 12:43

چهارمین کارگاه احيای قلبی-ريوی ويژه کارکنان پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد

چهارمین کارگاه از دوره آموزشی احیای قلبی- ریوی مقدماتی و پیشرفته ویژه پرستاران، کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-09-02 12:22

برگزاری جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی

در راستای پیاده سازی  استاندارد های سازمان های  فرا اعتباری ،جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی برگزار شد. 

1395-09-01 15:32

برگزاری جلسه آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی چشمي در بیمارستان فارابی

جلسه آموزشی آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی درچشم پزشکی با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-08-27 10:00

برگزاری سومین کارگاه احياء قلبی-ريوی ویژه کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی

 سومین کارگاه آموزشی احیای قلبی- ریوی مقدماتی و پیشرفته ویژه پرستاران، کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-08-24 13:14
مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه؛

دکتر فخرایی ایجاد محیطی پر نشاط و آکادمیک برای تربیت چشم پزشکانی شایسته را اولویت اول خویش خواند

مراسم تکریم و معارفه دکتر محمود جباروند و دکتر قاسم فخرایی، مدیران پیشین و جدید گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان فارابی برگزار شد.

صفحات