همه مطالب : آموزشی

1396-04-21 12:13

آغاز نخستین دوره مشترک مجازی تله مدیسین با ارایه گواهی مشترک از سوی دانشگاه کامرینو ایتالیا و دانشگاه علوم پزشکی تهران

نخستین دوره مشترک آموزشی شش ماهه Tele-medicine و Tele-pharmacy با ارایه گواهی مشترک از سوی دانشگاه کامرینو ایتالیا و دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به همت دانشکده مجازی و با همکاری مرکز طبی کودکان در 20 تیر 96 به طور رسمی آغاز شد. 

1396-04-15 15:24
در جلسه جمع بندی اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه عنوان شد:

فرآیند های آموزشی بیمارستان فارابی می تواندبه عنوان الگوی کشوری مطرح شود

نشست جمع‌بندی ارزیابی کشوری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه با ارائه بازخوردهای گروه ارزیاب برگزار شد.

1396-03-31 13:20

آغاز ثبت نام مدرسه تابستانیUSERN با موضوع فناوری های نوين در علم

مدرسه تابستاني فناوري هاي نوين در علم با حضور دانشمندان برتر رشته هاي مختلف علمي، ١٤ تا ١٦ام شهريور ماه امسال در آمل برگزار مي شود.

1396-03-30 08:16

ارتقای علمی دکتر میهن جعفری جاوید به مرتبه استادی

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكتر مهین جعفری جاوید عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي استادی ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

1396-03-30 08:10

ارتقای علمی دکتر فاطمه علیپور به مرتبه دانشیاری

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكتر فاطمه علی پور عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي دانشیاری ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

صفحات