آموزشی

1396-04-15 15:24
در جلسه جمع بندی اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه عنوان شد:

فرآیند های آموزشی بیمارستان فارابی می تواندبه عنوان الگوی کشوری مطرح شود

نشست جمع‌بندی ارزیابی کشوری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه با ارائه بازخوردهای گروه ارزیاب برگزار شد.

1396-03-31 13:20

آغاز ثبت نام مدرسه تابستانیUSERN با موضوع فناوری های نوين در علم

مدرسه تابستاني فناوري هاي نوين در علم با حضور دانشمندان برتر رشته هاي مختلف علمي، ١٤ تا ١٦ام شهريور ماه امسال در آمل برگزار مي شود.

1396-03-30 08:16

ارتقای علمی دکتر میهن جعفری جاوید به مرتبه استادی

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكتر مهین جعفری جاوید عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي استادی ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

1396-03-30 08:10

ارتقای علمی دکتر فاطمه علیپور به مرتبه دانشیاری

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكتر فاطمه علی پور عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي دانشیاری ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

1396-01-28 12:12
در کنفرانس هفتگی گروه چشم پزشکی عنوان شد:

Breaking Bad News (چگونه خبر بد را بدهیم ؟)

صفحات