همه مطالب : آموزشی

1397-07-19 11:57

برگزاری بازآموزی مدون استرابیسم ونوروافتالمولوژی در بیمارستان فارابی

گروه استرابیسم بیمارستان فارابی اقدام به برگزاری بازآموزی مدون در زمینه استرابیسم و نوروافتالمولوژی در این بیمارستان نمود.

1397-07-09 13:40

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در بیمارستان فارابی

 سال تحصیلی 98-1397 گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با معرفی دستیاران جدید و تقدیر از نفرات برتر بورد و دستیاران فارغ التحصیل رسما آغاز شد.

1397-06-31 13:41

برگزاری جلسه معارفه دستياران جديدالورود بيمارستان فارابي

در آستانه آغاز سال تحصیلی 97- 1398 جلسه معارفه دستياران جديدالورود گروه چشم پزشکی درسالن شورای بيمارستان فارابی برگزار شد. 

صفحات