آموزشی

1396-07-03 16:34
در مراسم معارفه دستیاران جدید بیمارستان فارابی عنوان شد؛

تاکید رییس بیمارستان فارابی بر لزوم توجه مسئولانه ودلسوزانه دستیاران به درمان در کنار آموزش و پژوهش

1396-07-03 13:54

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی و معارفه دستیاران جدید در بیمارستان فارابی

 سال تحصیلی 97-1396در بیمارستان فارابی با معرفی دستیاران جدید این بیمارستان رسما آغاز شد.

1396-05-17 13:49

فراخوان چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

ثبت نام چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا از اول شهریور ماه آغاز خواهد شد

صفحات