آموزشی

1396-09-28 12:05
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار می کند:

دهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه( ویژه اعضای هیئت علمی)

1396-09-18 10:37

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار شد

در چهارمین جشنواره دانشجویی ابن‌سینا، از 48 دانشجوی برگزیده در حیطه های آموزشی، پژوهشی، قرآن و عترت، کیفیت خدمات سلامت، هنری - ادبی، اجتماعی، ورزشی و دانشجوی نمونه و جامع قدردانی شد. 

1396-08-01 14:15
با تقدیر از رتبه های برتر بورد سال 96؛

آيين فارغ التحصيلی دستياران بيمارستان فارابی برگزار شد

1396-07-03 18:23
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع دستیاران جدید؛

فارابی مهد تربیت استعدادهای برتر رشته چشم پزشکی است

مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم آغاز سال تحصیلی انتظارات این گروه را از دستیاران چشم پزشکی تبیین کرد.

صفحات