آموزشی

1396-12-03 09:24
توسط هیات عالی جذب؛

میزان امتیازات برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی اعلام شد

میزان امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعلام شد.

1396-11-15 11:16

برگزاری سمینار رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان آرش

سمینار یک روزه رتینوپاتی نوزادان نارس با مشارکت معاونت درمان دانشگاه و مرکز غربالگری ROP بیمارستان فارابی در بیمارستان آرش برگزار شد.

1396-11-05 11:28

استفاده از دوره آموزشي Online با ناشر BMJ

با هماهنگی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با ناشر BMJ، امکان استفاده از دوره آموزشی online این ناشر، به مدت شش ماه برای همکاران دانشگاه فراهم شده است. 

1396-10-28 11:19

فهرست کارگاه های زمستان مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران طی اطلاعیه ای عنوان و زمان برگزاری مجموعه کارگاه های فصل زمستان خود را اعلام کرد. 

صفحات