همه مطالب : آموزشی

1397-06-31 13:41

برگزاری جلسه معارفه دستياران جديدالورود بيمارستان فارابي

در آستانه آغاز سال تحصیلی 97- 1398 جلسه معارفه دستياران جديدالورود گروه چشم پزشکی درسالن شورای بيمارستان فارابی برگزار شد. 

صفحات