همه مطالب : آموزشی

1397-09-15 14:14

برگزاری بازآموزی مدون رتین در بیمارستان فارابی

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه بازآموزی مدون با عنوان  (Current Concepts in Retinal and Neuroretinal Vascular Disorders Diagnosis & Managment ) را برگزار کرد.

1397-09-10 11:21
دومین جلسه از دوره مراقبت های پرستاری در اورژانس چشم پزشکی؛

آشنایی پرستاران اورژانس بیمارستان فارابی با الزامات اعتباربخشی

1397-07-19 11:57

برگزاری بازآموزی مدون استرابیسم ونوروافتالمولوژی در بیمارستان فارابی

گروه استرابیسم بیمارستان فارابی اقدام به برگزاری بازآموزی مدون در زمینه استرابیسم و نوروافتالمولوژی در این بیمارستان نمود.

1397-07-09 13:40

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در بیمارستان فارابی

 سال تحصیلی 98-1397 گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با معرفی دستیاران جدید و تقدیر از نفرات برتر بورد و دستیاران فارغ التحصیل رسما آغاز شد.

صفحات