همه مطالب : آموزشی

1398-07-28 08:37
همزمان با بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی برگزار می شود

  

1398-07-18 13:17

برگزاری بازآموزی با عنوان "تجویز پریسم" در بیمارستان فارابی

همزمان با 18 مهر ماه 98 (10 اکتبر 2019)  و روز جهانی بینایی بازآموزی با عنوان "تجویز پریسم"  در بیمارستان فارابی برگزار شد.

1398-07-04 11:54

برگزاری کارگاه انتخاب موضوع در پروپوزال نویسی در بیمارستان فارابی

 اولین کارگاه از دوره آموزشی معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی در سال 98 برگزار شد.

1398-06-17 10:59

اعلام جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی در سال 98

کارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی در سال 98 با عنوان پروپوزال نویسی و مقاله نویسی در 5 جلسه ویژه اعضای هیئت علمی، فلوها و دستیاران این بیمارستان برگزار خواهد.

1398-06-14 12:50

برنامه بازآموزی مدون کراتوکونوس در بیمارستان فارابی برگزار شد

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه بازآموزی مدون با عنوان «کراتوکونوس» را در بیمارستان فارابی برگزار کرد.

صفحات