همه مطالب : کمیته ها

1394-04-09 10:21

کمیته بهبود کیفیت بیمارستان فارابی برگزار شد

 در جلسه تیر ماه کمیته بهبود کیفیت بیمارستان فارابی اهداف سال 94 واحدها بازنگری شد.

1394-03-20 14:48

بررسی سنجه های اعتبار بخشی درکمیته ایمنی بیمار بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی: در سال 94 سمینار تداخلات داروئی برای گروه پرستاری و داروخانه برگزار میشود.

1394-03-20 12:37

بررسی نتیجه ارزیابی حقوق گیرندگان خدمت در کمیته اخلاق بیمارستان فارابی

 روابط عمومی بیمارستان فارابی: کمیته اخلاق ماه خرداد بیمارستان فارابی برگزار شد.

1394-01-29 13:41

کمیته اورژانس و تریاژ بیمارستان فارابی برگزارشد

 رئیس بخش اورژانس بیمارستان فارابی از الکترونیک شدن پرونده بیماران بخش اورژانس این مرکز در آینده خبر داد.

1394-01-29 13:37

برگزاری کمیته بحران بیمارستان فارابی

گزارش مدیریت مصدومین چهار شنبه سوری 93 در کمیته بحران و بلایای بیمارستان فارابی بررسی شد.

1394-01-25 14:26

مدارک پزشکی در بیمارستان فارابی تحت وب می شود

کمیته مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات بیمارستان فارابی بیمارستان فارابی الکترونیک کردن پرونده های بیماران و تحت وب کردن مدارک پزشکی را تصویب نمود.

صفحات