همه مطالب : کمیته ها

1394-09-18 13:07

کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی برگزار شد

پیش نویس آیین نامه خدمت رسانی به ایثارگران در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی بررسی شد.

1394-09-18 12:49

برگزاری کمیته ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

در کمیته ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، بر آموزش کارکنان و بیماران در مورد آنفولانزا تاکید شد.

1394-09-16 14:14

اجرای مانور دور میزی در کمیته بحران بیمارستان فارابی

 مانور بحران با سناریوی « فرونشست زمین »، هفته اول دی ماه در بیمارستان فارابی اجرا می شود.

صفحات