رفاهی

1396-09-28 09:04

تسهیلات ویژه خرید خودرو

کارکنان دانشگاه می توانند از تسهیلات ویژه خرید خودرو از گروه های خودروسازی داخلی و خارجی، استفاده نمایند.

1395-09-16 09:22

برگزاري دوره های جديد كلاسهای آموزشی شنا، بدنسازی و حركات اصلاحی در آب

مهلت ثبت نام جهت شرکت در این دوره های آموزشی از 13 لغایت 18 آذر ماه تعیین شده است.

1395-09-16 09:15

هشتمین دوره آموزشی در سه رشته ورزشی ایروبیک، یوگا و پیلاتس

مهلت ثبت نام جهت شرکت در دوره های فوق حداکثر تا 18 آذر و زمان شروع این کلاسها از 20 آذر ماه جاری تعیین شده است.