همه مطالب : انتصابات

1396-01-31 12:15

انتصاب آقای سعيد مرادی بعنوان مشاور در امور اجرائی بيمارستان فارابی

  دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی، آقای سعید مرادی را به عنوان مشاور در امور اجرائي این بیمارستان منصوب کرد.

1395-09-18 09:48

انتصاب خانم لیلا نوری مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی لیلا نوری را به سمت مسئول گروه اپتومتری بیمارستان منصوب کرد.

1395-09-18 09:33

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی دکتر رامک روحی پور عضو هیئت علمی گروه رتین رابه سمت مدیر برنامه دستیاری بیمارستان منصوب کرد.  

1395-09-15 09:00

انتصاب دکتر فیروزه رحیمی به عنوان مسئول واحد لیزیک بيمارستان فارابي

دکتر صدرالسادات در ابلاغي دکتر فيروزه رحيمي را به عنوان مسئول واحد ليزيک اين مرکز منصوب کرد.

1395-09-14 16:13

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت بخش اپتومتري

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت واحد اپتومتري این بیمارستان قدردانی کرد. 

1395-09-14 15:03

انتصاب دکتر حامد قاسمی به عنوان رئیس بخش اپتومتری بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات در ابلاغي دکتر حامد قاسمي را به عنوان رييس بخش اپتومتري اين مرکز منصوب کرد.

1395-09-04 20:12

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر ساسان مقیمی معاون آموزشی پیشین این بیمارستان قدردانی کرد. 

1395-09-04 19:58

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز

دکتر سيدحسين صدرالسادات در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر علیرضا لاشیئی معاون پژوهشی پیشین این بیمارستان قدردانی کرد. 

1395-09-04 14:26

انتصاب دکتر مهدي صنعت کار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

دکتر صدرالسادات، در ابلاغي دکتر مهدي صنعت کار را به عنوان مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي اين مرکز منصوب کرد. 

صفحات