انتصابات

1395-07-27 09:42

انتصاب دکتر سید فرزاد محمدی به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با صدور حکمی از جانب دکتر یونسیان، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر سید فرزاد محمدی به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه منصوب شد.

1393-11-20 09:04

انتصاب مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی و اساتید بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی: دکتر زاکانی، مسئول بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمدرضا منصوری را به‌عنوان مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی و اساتید بیمارستان فارابی منصوب کرد.

1393-09-19 08:36

انتصاب ابوالفضل علياري به عنوان مدير جديد بيمارستان فارابي

روابط عمومي بیمارستان فارابی: دكتر محمود بيگلر معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه طي ابلاغي ابوالفضل عليـاري را به عنوان مدير جديد بيمارستان فارابي معرفي كرد.

1393-09-19 08:17

انتصاب دكترهادي مخترع به عنوان مدير جديد بيمارستان دكترشريعتي

روابط عمومي بیمارستان فارابی: دكترمحمود بيگلر معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه طي ابلاغي هادي مخترع را به عنوان مدير جديد بيمارستان دكترشريعتي معرفي كرد

1393-09-04 11:05

انتصاب دكتر محمود جباروند به عنوان رئیس واحد مدیریت دانش بالینی چشم دانشگاه

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکی تهران : از سوي معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، دكتر محمود جباروند به عنوان رئیس واحد مدیریت دانش بالینی چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد. 

1393-07-14 13:46

انتصاب دکتر محمد ریاضی اصفهانی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 روابط عمومي بيمارستان فارابي: دكتر جعفريان رييس دانشگاه، در ابلاغي دكتر محمد ریاضی اصفهانی ، استاد گروه رتین بیمارستان فارابی را به سمت رئیس مركز تحقيقات چشم پزشکی منصوب كرد.

صفحات