همه مطالب : انتصابات

1398-02-02 17:46

انتصاب علی غیبی به عنوان مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی علی غیبی، کارشناس بینایی سنجی این بیمارستان  را به سمت مسئول گروه اپتومتری این مرکز منصوب کرد.

صفحات