انتصابات

1397-04-05 15:40

انتصاب دکتر هوشنگ فقیهی به عنوان سرپرست بخش رتین بیمارستان فارابی

ریاست بیمارستان فارابی طی حکمی دکتر هوشنگ فقیهی را به عنوان سرپرست بخش رتین این بیمارستان منصوب کرد.

1396-09-01 10:30

انتصاب دکتر مهران زارعی قنواتی به عنوان عضو شورای راهبردی و دبیر علمی واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی

رییس بیمارستان فارابی طی حکمی دکتر مهران زارعی قنواتی، عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی دانشگاه را به عنوان عضو شورای راهبردی و دبیر علمی واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی این بیمارستان منصوب کرد.

1396-08-08 12:30

انتصاب دکتر سیدحسین صدرالسادات به سمت رییس بیمارستان فارابی

دکتر عباسعلی کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حکمی دکتر صدرالسادات را به سمت رییس بیمارستان فارابی منصوب کرد.

1396-07-12 07:31
با ابلاغ وزیر بهداشت،

دکتر عباسعلی کریمی به‌عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب شد

دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر عباسعلی کریمی را به‌عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی تهران منصوب و از خدمات ارزشمند و تلاش مستمر دکتر علی جعفریان قدردانی کرد.

1396-06-11 08:43

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مسئول دفتر بین الملل بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی دکتر رامک روحی پور، دانشیار گروه رتین و عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی را به سمت مسئول دفتر بین الملل بیمارستان منصوب کرد.

1396-05-02 08:48

انتصاب خانم فرانک سلطانی به عنوان مسئول واحد درآمد بیمارستان فارابی

سعید مرادی، مدیر بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی فرانک سلطانی را به سمت مسئول واحد درآمد بیمارستان منصوب کرد.

1396-04-20 15:58

انتصاب آقای سعيد مرادی به عنوان مدیر بيمارستان فارابی

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی، آقای سعید مرادی را به عنوان مدیر این بیمارستان منصوب کرد.

1396-01-31 12:15

انتصاب آقای سعيد مرادی بعنوان مشاور در امور اجرائی بيمارستان فارابی

  دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی، آقای سعید مرادی را به عنوان مشاور در امور اجرائي این بیمارستان منصوب کرد.

1395-09-18 09:48

انتصاب خانم لیلا نوری مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی لیلا نوری را به سمت مسئول گروه اپتومتری بیمارستان منصوب کرد.

1395-09-18 09:33

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی دکتر رامک روحی پور عضو هیئت علمی گروه رتین رابه سمت مدیر برنامه دستیاری بیمارستان منصوب کرد.  

1395-09-15 09:00

انتصاب دکتر فیروزه رحیمی به عنوان مسئول واحد لیزیک بيمارستان فارابي

دکتر صدرالسادات در ابلاغي دکتر فيروزه رحيمي را به عنوان مسئول واحد ليزيک اين مرکز منصوب کرد.

1395-09-14 16:13

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت بخش اپتومتري

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر علي پور در زمان تصدي مسئوليت واحد اپتومتري این بیمارستان قدردانی کرد. 

1395-09-14 15:03

انتصاب دکتر حامد قاسمی به عنوان رئیس بخش اپتومتری بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات در ابلاغي دکتر حامد قاسمي را به عنوان رييس بخش اپتومتري اين مرکز منصوب کرد.

1395-09-04 20:12

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر مقیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر ساسان مقیمی معاون آموزشی پیشین این بیمارستان قدردانی کرد. 

1395-09-04 19:58

قدردانی رییس بیمارستان فارابی از زحمات دکتر لاشیئی برای پیشبرد اهداف پژوهشی این مرکز

دکتر سيدحسين صدرالسادات در نامه ای از زحمات ارزشمند دکتر علیرضا لاشیئی معاون پژوهشی پیشین این بیمارستان قدردانی کرد. 

1395-09-04 14:26

انتصاب دکتر مهدي صنعت کار به عنوان نماينده رياست و مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي بيمارستان فارابي

دکتر صدرالسادات، در ابلاغي دکتر مهدي صنعت کار را به عنوان مسئول اجرايي واحد فراهم آوري سلول هاي بنيادي اين مرکز منصوب کرد. 

1395-09-04 08:15

انتصاب دکتر محمد طاهر رجبی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات رئیس بیمارستان فارابی ، در ابلاغی دکتر محمد طاهر رجبی دانشیار بخش اربیت بیمارستان را به سمت معاون پژوهشی این مرکز منصوب کرد.

1395-09-04 07:56

انتصاب دکتر فریبا قاسمی به عنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات رئیس بیمارستان فارابی ، در ابلاغی دکتر فریبا قاسمی دانشیار بخش رتین بیمارستان را به سمت معاون آموزشی این مرکز منصوب کرد.

صفحات