همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1397-01-23 08:55

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ تمدید مهلت شرکت در جشنواره فیلم و عکس

ویدئوژورنال بخش پرطرفدار سمینار فارابی در سال های اخیر است که در کنار برنامه های علمی سمینار برگزار و با استقبال خوبی مواجه می شد. امسال کمیته برگزاری سمینار تصمیم گرفت تغییراتی در نحوه برگزاری این بخش ایجاد و  جشنواره فیلم و عکس چشم پزشکی فاراب...

1397-01-21 13:57

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی / گفتگو با رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روابط عمومی بیمارستان فارابی در گفتگویی نقطه نظرات دکتر علیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در مورد برگزاری سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی جویاشده است. 

1397-01-19 13:35

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ تشريح برنامه های سمینار از زبان رییس بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی : "سمینار سالیانه فارابی ودیعه ای گرانبها و ماحصل زحمات چندین ساله پیشکسوتان گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئولین و کارکنان بیمارستان فارابی است . همه ما خود را موظف به حفظ دستاوردهای این میراث ارزشمند م...

1397-01-18 13:58
پای صحبت مشاور علمی نهمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی

سمینار پرستاری چشم فارابی: در سطح داخلی منحصر به فرد و در تراز جهانی

1397-01-15 13:54

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ گفتگو با مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر قاسم فخرائی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با روابط عمومی بیمارستان فارابی نقطه نظرات خود را در مورد سمینار سالیانه فارابی  بازگو کرد. 

صفحات