همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1397-01-26 12:07

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ برنامه های گروه قرنیه

روابط عمومی بیمارستان فارابی:  هفت برنامه آموزشی، ارمغان بخش قرنیه بیمارستان فارابی در بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی است. جزئیات این برنامه ها را از دکتر محمدرضا فلاح تفتی، عضو هیئت علمی و رییس بخش قرنیه فارابی جویا شدیم که در پی می آید....

1397-01-23 08:55

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ تمدید مهلت شرکت در جشنواره فیلم و عکس

ویدئوژورنال بخش پرطرفدار سمینار فارابی در سال های اخیر است که در کنار برنامه های علمی سمینار برگزار و با استقبال خوبی مواجه می شد. امسال کمیته برگزاری سمینار تصمیم گرفت تغییراتی در نحوه برگزاری این بخش ایجاد و  جشنواره فیلم و عکس چشم پزشکی فاراب...

صفحات