همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1396-11-15 11:16

برگزاری سمینار رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان آرش

سمینار یک روزه رتینوپاتی نوزادان نارس با مشارکت معاونت درمان دانشگاه و مرکز غربالگری ROP بیمارستان فارابی در بیمارستان آرش برگزار شد.

1396-09-02 14:21

برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی مواجهه با مواد خطرناک در بیمارستان فارابی

با حضور مسئولین مدیریت بحران دانشگاه و بیمارستان های تابعه ، سومین دوره آموزشی مواجهه با مواد خطرناک (CBRNE) در بیمارستان فارابی آغاز شد.

صفحات