همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1396-07-05 13:54

دبیر علمی بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی: سمینارفارابی نماد علمی گروه چشم پزشکی است

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی12الی 14 اردیبهشت 97 در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود.

1396-06-27 11:50

زمان برگزاری بیست وچهارمین سمینار سالیانه فارابی اعلام شد

دکتر ضیاءالدین طباطبایی دبیرعلمی بیست و چهارمین سمینار فارابی تاریخ برگزاری این سمینار را 12 تا 14 اردیبهشت ماه 1397 در هتل المپیک تهران اعلام کرد.

صفحات