همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1396-09-02 14:21

برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی مواجهه با مواد خطرناک در بیمارستان فارابی

با حضور مسئولین مدیریت بحران دانشگاه و بیمارستان های تابعه ، سومین دوره آموزشی مواجهه با مواد خطرناک (CBRNE) در بیمارستان فارابی آغاز شد.

1396-08-13 09:50
گروه قرنیه بیمارستان فارابی برگزار کرد؛

تشخیص و درمان عوارض حین جراحی کاتاراکت

1396-07-27 12:58

برگزاری بازآموزی انواع تصویر برداری در بیماری های رتین در بیمارستان فارابی

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه بازآموزی مدون (Multimodal Imaging) را برگزار کرد.

صفحات