همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1397-01-19 13:35

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ تشريح برنامه های سمینار از زبان رییس بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی : "سمینار سالیانه فارابی ودیعه ای گرانبها و ماحصل زحمات چندین ساله پیشکسوتان گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئولین و کارکنان بیمارستان فارابی است . همه ما خود را موظف به حفظ دستاوردهای این میراث ارزشمند م...

1397-01-18 13:58
پای صحبت مشاور علمی نهمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی

سمینار پرستاری چشم فارابی: در سطح داخلی منحصر به فرد و در تراز جهانی

1397-01-15 13:54

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ گفتگو با مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر قاسم فخرائی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با روابط عمومی بیمارستان فارابی نقطه نظرات خود را در مورد سمینار سالیانه فارابی  بازگو کرد. 

1397-01-12 10:38

بیست و چهارمین سمینارسالیانه فارابی/ پیام دبیر علمی سمینار

دکتر سید ضیاء الدین طباطبائی، دبیر بیست و چهارمین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی ، در پیامی از چشم پزشکان سراسر کشور برای شرکت در این سمینار دعوت کرد.

صفحات