همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1397-02-05 13:54

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ مرور تاریخچه سمینار در گفتگو با دکتر محمد رضا منصوری

دکتر محمد رضا منصوری، استاد پیشکسوت گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پانزده سال ریاست بیمارستان فارابی و 9سال مدیریت گروه چشم پزشکی را برعهده داشته است. شنیدن تاریخچه سمینار سالیانه فارابی از زبان ایشان خالی از لطف نیست.

1397-01-26 12:07

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ برنامه های گروه قرنیه

روابط عمومی بیمارستان فارابی:  هفت برنامه آموزشی، ارمغان بخش قرنیه بیمارستان فارابی در بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی است. جزئیات این برنامه ها را از دکتر محمدرضا فلاح تفتی، عضو هیئت علمی و رییس بخش قرنیه فارابی جویا شدیم که در پی می آید....

صفحات