همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1397-01-26 12:07

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ برنامه های گروه قرنیه

روابط عمومی بیمارستان فارابی:  هفت برنامه آموزشی، ارمغان بخش قرنیه بیمارستان فارابی در بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی است. جزئیات این برنامه ها را از دکتر محمدرضا فلاح تفتی، عضو هیئت علمی و رییس بخش قرنیه فارابی جویا شدیم که در پی می آید....

1397-01-23 08:55

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ تمدید مهلت شرکت در جشنواره فیلم و عکس

ویدئوژورنال بخش پرطرفدار سمینار فارابی در سال های اخیر است که در کنار برنامه های علمی سمینار برگزار و با استقبال خوبی مواجه می شد. امسال کمیته برگزاری سمینار تصمیم گرفت تغییراتی در نحوه برگزاری این بخش ایجاد و  جشنواره فیلم و عکس چشم پزشکی فاراب...

1397-01-21 13:57

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی / گفتگو با رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روابط عمومی بیمارستان فارابی در گفتگویی نقطه نظرات دکتر علیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در مورد برگزاری سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی جویاشده است. 

صفحات