همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1397-02-12 11:52

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ افتتاح رسمی بیست و چهارمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی

بیست و چهارمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی به طور رسمی آغاز به کار کرد.

صفحات