همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1397-02-05 13:54

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ مرور تاریخچه سمینار در گفتگو با دکتر محمد رضا منصوری

دکتر محمد رضا منصوری، استاد پیشکسوت گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پانزده سال ریاست بیمارستان فارابی و 9سال مدیریت گروه چشم پزشکی را برعهده داشته است. شنیدن تاریخچه سمینار سالیانه فارابی از زبان ایشان خالی از لطف نیست.

صفحات