همه مطالب : خبر

1397-08-27 13:20

ارزیابی ادواری هیئت بورد تخصصی چشم پزشکی وزارت بهداشت از گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیئت بورد تخصصی چشم پزشکی وزارت بهداشت وضعیت آموزش دستیاری در گروه چشم پزشکی دانشگاه و بیمارستان فارابی  را ارزیابی کردند.

1397-08-22 14:05

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران شروع به کار کرد

بزرگترین گردهمایی چشم پزشکان ایرانی با حضور بیش از دوهزار چشم پزشک ایرانی و مهمانانی از کشورهای آسیا، اروپا و امریکا رسما آغاز به کار کرد.

صفحات