همه مطالب : خبر

2020-08-05 13:15

پایان رقابت متقاضیان ورود به رشته های فلوشیپ چشم پزشکی سال 99 بیمارستان فارابی

سومین و اخرین روز از مرحله شفاهی پذیرش دستیار فوق تخصصی( فلوشیپ) چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

2020-08-04 12:16

بازدید معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی از نحوه برگزاری آزمون شفاهی پذیرش فلوشیپ چشم پزشکی 99 در بیمارستان فارابی

دومین روز مرحله شفاهی پذیرش دستیار فوق تخصصی (فلوشیپ) چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان فارابی برگزار شد.

2020-08-03 12:17

برگزاری اولین روز آزمون شفاهی پذیرش فلوشیپ چشم پزشکی سال 99 در بیمارستان فارابی

مرحله شفاهی پذیرش دستیار فوق تخصصی (فلوشیپ) در رشته های چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم و ویتره و رتین سال 99  دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان فارابی برگزار شد.

2020-08-02 10:39

جلسه مرداد99 کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی برگزار شد

در جلسه مجازی کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی، نتايج رضايت ‌سنجي بيمار/ همراه و آمار شکایات این مرکز در سه ماهه اول سال 99 ارائه شد.

2020-07-29 13:27

جلسه مرداد ماه 99 کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی به صورت مجازی برگزار شد

در جلسه مجازی کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی،  نتايج رضايت ‌سنجي بيمار/ همراه و گزارش پايش شاخص‌هاي كليدي عملکرد، برنامه عملياتي و بهبود كيفيت این مرکز در فصل بهار سال 99 ارائه شد. 

2020-07-19 10:34

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت مادر گرامی دکتر سید حسن هاشمی

دکتر محمدرضا اکبری رییس بیمارستان فارابی در پیامی درگذشت مادر گرامی دکتر سید حسن هاشمی، عضو هیئت علمی این بیمارستان را تسلیت گفت.

صفحات