همه مطالب : خبر

1398-04-27 12:21

برگزاری سومین آزمون PMP دستیاران چشم پزشکی بیمارستان فارابی

سومین آزمون استدلال بالینی به روش PMP ویژه دستیاران چشم پزشکی بیمارستان فارابی در مرکز جامع آزمون های الکترونیکی دانشگاه برگزار شد.

1398-04-27 08:18

اطلاعیه برگزاری دوره‌های آمادگی آزمون «IELTS» در کالج بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

کالج بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره‌های آمادگی آزمون «IELTS»با سیستم آموزشی منحصربه‌فرد ICCS برگزار می‌کند.

1398-04-25 10:14

اعطای گرنت ICO-Farabi به دانشور جوان یازدهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس

گرنت 2019 ICO-Farabi به دکتر محسن پورعزیزی، دانش آموخته چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعطا شد.

صفحات