همه مطالب : بزرگداشت تصدیق موفقیت کشور در ریشه کنی تراخم

1397-10-05 10:35

مقالات

1397-09-28 12:06

تماس با ما

1396-03-28 13:36

ماموریتی برای ریشه کنی تراخم از زابل تا ژنو ؛ گزارش یک سفر

پنجمین نشست سالانه سازمان جهانی بهداشت برای بیماری های مورد غفلت واقع شده حاره ای Neglected tropical diseases (NTDs) 2017 summit  از 30فروردین تا 2 اردیبهشت  (19-22 April 2017)در ژنو سوئیس برگزار شد. دکتر سید فرزاد محمدی...