همه مطالب : انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان فارابی

2019-09-21 16:30

رییس بیمارستان فارابی: نباید در روند درمان هیچ بیماری به دلیل مشکلات مالی اختلال ایجاد شود

در جلسه انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان فارابی گزارش هایی از روند فعالیت های انجام شده در  این انجمن از زمان تاسیس تا کنون ارائه شد.

2019-02-25 13:18

اعضاء انجمن

2019-02-25 13:17

اخبار انجمن

2019-02-25 12:22

تماس با ما