همه مطالب : انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان فارابی

1398-06-30 16:30

رییس بیمارستان فارابی: نباید در روند درمان هیچ بیماری به دلیل مشکلات مالی اختلال ایجاد شود

در جلسه انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان فارابی گزارش هایی از روند فعالیت های انجام شده در  این انجمن از زمان تاسیس تا کنون ارائه شد.

1397-12-06 13:18

اعضاء انجمن

1397-12-06 13:17

اخبار انجمن

1397-12-06 12:22

تماس با ما