این واحد در ساختمان قدیم و روبروی دفتر ریاست بیمارستان واقع شده است .

مسئول روابط عمومی ومشاور حقوقی: دکترایوب منتی

شماره تماس: 2349

شماره مستقیم: 55407773

مدارک تحصیلی:

- کارشناس پرستاری 

-کارشناس حقوق 

- کارشناس ارشد روابط بین الملل 

-دکتری روابط بین الملل 

سوابق کاری: 

- پرستار اتاق عمل بیمارستان فارابی (1386-1388)

-سوپروایزر اورژانس بیمارستان فارابی (1392-1396)

- مدیر حقوقی بیمارستان فارابی ( 1390-    )

- مسئول روابط عمومی  (1388-     )

-دبیر کمیته اخلاق پزشکی (1390-1396)

-عضو کمیته اجرایی سمینار سالیانه فارابی (1388 -   )

-کارشناس پزشکی قانونی (1394-    )

کارشناس روابط عمومی: حمیده امیدوار

شماره تماس:2221

شماره مستقیم: 55421101

مدارک تحصیلی: 

-فوق دیپلم مامایی از دانشگاه علوم پزشکی همدان 

-کارشناس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

-کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

سوابق کاری:

- کاردان بهداشت خانواده مرکز بهداشت جنوب تهران

-ماما بیمارستان شریعتی بندرعباس

-ماما مسئول پایگاه 

-کارشناس کودکان  ستاد مرکز بهداشت جنوب تهران

- کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر ستاد مرکز بهداشت جنوب تهران  

-کارشناس روابط عمومی  بیمارستان فارابی

 

مسئول سایت و راهبر سازمان مجازی: معصومه عزیزی

شماره تماس: 2301

شماره مستقیم: 55421101

مدارک تحصیلی:

- کارشناسی کتابداری گرایش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-  کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

- مسئول کتابخانه مرکز روانپزشکی رازی( 1380- 1384)

- کتابدار بیمارستان فارابی ( 1384-1386)

- مسئول سایت بیمارستان فارابی (1386-      )

- راهبر سازمان مجازی بیمارستان فارابی  ( 1387-    )

 

 

 

شماره مطلب : 76
به روز رسانی : دوشنبه 27 آوریل 2020 - ساعت 08:51
ایجاد : شنبه 13 اکتبر 2018 - ساعت 23:21 2020-4-27 08:51:01