مسئول : لیلا فیضی نیا
تلفن  :2282
این واحد در ضلع جنوبی طبقه زیر زمین بیمارستان جنب اتاق عمل 4 واقع شده و شامل بخش های زیر است :
باجه پاسخگوئی به ارباب رجوع
مدارک پزشکی
کدگذاری
بایگانی
مدارک پزشکی به عنوان محک ذیقیمتی از فعالیتهای گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعالیت کادر بیمارستانی، والاترین و با ارزشترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی در رده
ای اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی می باشد، از اینرو درک اهمیت والای آن به مثابه توسعه تفکر و بینش اطلاعاتی است.
اهدافی که واحد مدیریت اطلاعات سلامت  تأمین می کند عبارتند از:  
1. به عنوام اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار
2.به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند.
3.جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان
4.به عنوان اساس مطالعه ، بررسی و ارزشیابی
5.جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار ، بیمارستان و کارکنان مسئول
6.جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی
وظایف واحد :
تجزیه و تحلیل کمی اوراق پرونده و رفع نواقص  آنها طبق دستورالعمل های تعیین شده
کدگذاری پرونده های پزشکی با استفاده از کتب ICDو ثبت کدها در سیستم HIS
ذخیره و بازیابی اطلاعات مراقبتی بیماران به صورت مکانیزه از طریق سیستم HIS جهت اهداف آموزشی ،پژوهشی ، درمانی ،حقوقی وقضائی
ایجاد بستر مناسب در خصوص مبادله اطلاعات الکترونیکی پرونده بیماران  از طریق توسعه واجرای شبکه اسکن
همکاری در انجام پژوهشهاي پزشکي در بيمارستان و ساير مراکز علمي
اجرای فرآیند و مراقبت امحاء پرونده های بستری بیماران
پاسخگويي به مكاتبات:  مراجع قضايي (پزشك قانوني، نظام پزشكي)، بيمه هاي تكميلي و ساير ارگان ها
واگذاری اطلاعات و پاسخگویی به ارباب رجوع طبق سلسله مراتب قانونی
دستگاه ها و تجهیزات واحد مدارک پزشکی:
پرینتر رومیزی (لیبل زن )Zebra TLP-2844
در واحد مدیریت اطلاعات سلامت از دستگاه پرینتر رومیزی برای چاپ لیبل پوشه پرونده بیماران استفاده میشود .
بارکدخوان:
در واحد مدیریت اطلاعات سلامت  از دستگاه بارکدخوان برای دریافت و ارسال پرونده ها به واحدهای درمانی و مالی استفاده میشود .
اسکنر کداک  scanner   Kodak  i1420:
در واحد مدیریت اطلاعات سلامت  برای اسکن نامه های دریافت شده از مراجع قانونی و دیگر سازمانها استفاده میشود .
قفسه متحرک ریلی:
یکی از مناسبترین روش های بایگانی قراردادن پرونده های بیماران داخل قفسه های متحرک ریلی میباشد(متداول ترین سیستم بایگانی در دنیا   - حذف راهروهای اضافی و افزایش فضای
مفید)
منگنه برقی :
جهت تسریع در منگنه کردن  اوراق پرونده 

آلبوم

شماره مطلب : 222
به روز رسانی : یکشنبه 10 نوامبر 2019 - ساعت 12:12
ایجاد : پنجشنبه 23 ژانویه 2014 - ساعت 12:34 2019-11-10 12:12:02