1- دفترچه بیمه دارای اعتبار 

2- همراه داشتن کارت ملی

3- برای بیماران زیر دو سال با بیمه تامین اجتماعی همراه داشتن دفترچه پدر و مادر الزامی است.

4- برای بستری بیماران زیر 18 سال حضور پدر و یا قیم قانونی ( دارای کارت شناسایی) الزامی است.

 

شماره مطلب : 231
به روز رسانی : پنجشنبه 6 آبان 1395 - ساعت 11:38
ایجاد : پنجشنبه 3 بهمن 1392 - ساعت 12:47 2016-10-27 11:38:36