شناسه :
1393-04-23 09:26
2014-7-14 09:26:42

این مرکز با توجه به امکانات و خدمات ویژه و حرفه ای خود از محدوده ی قیمتی بسیار مناسب نسبت بیمارستان های خصوصی و نیمه خصوصی در منطقه را دارا می باشد. بیماران خارجی برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ها و قیمت ها می توانند با دفتر گردشگری تماس بگیرند

انتهای پیام