شناسه :
1392-11-15 09:17
2014-2-4 09:19:11

 *  تهيه و تدوين اخبار و گزارشات و درج آنها در سه سايت دانشکده پزشکي، روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران و سايت اختصاصي بيمارستان فارابي

 *  ارائه مشاوره پزشکي به کاربران

 *  به روز رسانی مطالب بار گذاری شده در سایت (سامانه غربالگری نوزادان نارس,ROP، ندای فارابی،برنامه کاری ورزومه پزشکان )

انتهای پیام