همه مطالب : روابط عمومی

1397-02-26 13:58

عزم جدی مدیریت ارشد بیمارستان فارابی برای مدیریت کاهش هزینه ها

در جلسه مدیران ارشد بیمارستان فارابی، بر لزوم صرفه جویی در منابع و مدیریت هزینه ها تاکید شد.

1397-02-25 12:38

فراخوان اولين Startup Weekend الكترونيك سلامت دانشكده مجازي

اولين استارت Startup Weekend دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشکی تهران مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

1397-02-24 13:26

نشست صمیمانه مدیر امور پرستاری دانشگاه با کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی

کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی با دکتر خورشید وسکویی، مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص مسائل و مشکلات حرفه ای گفتگو کردند.

1397-02-22 12:42

برگزاری جلسه هماهنگی پروژه های ترجمانی( بین رشته ای) مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه دورهمی بین رشته ای روز چهارشنبه  19اردیبهشت‌ ۱۳۹7 در مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

صفحات