همه مطالب : روابط عمومی

1397-05-24 14:07

دکتر صدرالسادات: برای بهره برداری از پروژه مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی روزشماری می کنیم

ریاست بیمارستان فارابی به همراه جمعی از مسئولان این بیمارستان از پروژه در حال احداث مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی بازدید کرد.

1397-05-22 09:19
نشست هیات رئیسه دانشگاه

دکتر کریمی: تصمیمات گروه چشم‌پزشکی نباید در تضاد با اداره بیمارستان فارابی باشد

در نشست هیات رئیسه دانشگاه دو دستور گزارش فعالیت‌ها و چالش‌های پیش روی برنامه‌های بیمارستان فارابی و خط‌مشی دانشگاه عاری از دخانیات موردبررسی قرار گرفت.

1397-05-21 20:57
در مسابقات والیبال کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت؛

صعود تیم والیبال بانوان بیمارستان فارابی به مرحله نیمه نهایی

صفحات